isic

کارت دانشجویی بین المللی ISIC

كارت دانشجويي ISIC

کارت شناسايی ISIC/ITIC تنها کارت شناسايی پذيرفته شده در سطح بين المللي براي دانشگاهيان (دانشجويان و اساتيد) می باشد. از ابتداي فعاليت ISIC/ITIC در 1968، اين كارت به بيش از 40 ميليون دانشجو كمك كرده است تا بيشترين استفاده را از مسافرت هاي خود ببرند. به عنوان يك دارنده ISIC، شما به بخشي از جامعه جهاني بيش از 5/4 ميليون دانشجو مي پيونديد كه همگي علاقمند به مسافرت، ماجراجويي و كاوش هستند.

دفاتر رسمي ISIC، دفاتري هستند كه مسافران دانشجوي عضو مي توانند با مراجعه به آنها در كشورها و شهرهاي مختلف نسبت به برنامه ريزي براي يك سفر ارزانتر و مفيدتر به صورت رايگان، تهيه بليت هاي مسافرتي هوايي و زميني (در برخي دفاتر)، كسب اطلاعات درباره مناسبتهاي فرهنگي و ساير اطلاعات مورد نياز يك مسافر اقدام نمايند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print
بستن منو